Onlangs heeft Kirk Koningstein aangegeven er steeds meer moeite te hebben met het tijdsbeslag dat het voetballen op hem legt. Naast de toenemende drukte op het werk, wil hij ook wat meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en zijn kleinkind.

In de winter periode spraken LSV en Kirk nog af dat hij ook het seizoen 2017/2018 trainer-coach van de Lennisheuvelse formatie zou blijven, maar het bestuur begrijpt de gewijzigde ontwikkelingen en is samen met Kirk op zoek gegaan naar een oplossing.

LSV denkt dat de selectie gebaat is bij een breder  begeleidingsteam. Na wat brainstormen en verkennen van de mogelijkheden zijn LSV en Kirk tot een bevredigende oplossing gekomen.

Kirk blijft gewoon bij LSV, maar zal beduidend minder tijd gaan investeren in de club.

Voornamelijk zal hij een rol spelen in het begeleiden en adviseren van de trainer(s) in opleiding.

Itienne (Boy) Obispo volgt de trainersopleiding en zal worden toegevoegd aan het team en als 1e trainer gaan optreden en de spil vormen van het begeleidingsteam.

De intentie is dat Boy na het afronden van de cursus de hoofdtrainer van LSV wordt.

LSV overweegt daar naast nog een assistent of tweede trainer, dan wel keeperstrainer, aan te stellen om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen.

Tevens zal Frank van den Besselaar als elftal leider nog meer betrokken worden bij het team  als teammanager