Op de algemene leden vergadering van 30 oktober jl, zijn de plannen gepresenteerd voor de verbouwing van de kantine.
Het plan bevatte 2 opties; één waarbij de bar opnieuw “bekleed” zou worden en één waarbij de bar zou worden afgebroken en er een hele nieuwe bar wordt gebouwd.
In principe hebben de leden  voor deze 2e optie gekozen, maar door de mogelijkheid van inspraak en inbreng van nieuwe ideeën , blijft dit nog even open.

U kunt hier de plannen inzien (Verbouwing kantine LSV)
en u heeft tot 14 november de tijd om ideeën en opmerkingen door te geven via activiteiten@vv-lsv.nl

Tevens doen wij een ZEER DRINGENDE oproep aan al onze handige leden om te komen helpen met de verbouwing.
De kostenberamingen zijn gebaseerd op veel handen van veel vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers geen verbouwing !!
Ook dit kunt u aangeven op bovenstaand mailadres of u kunt John van Ingen hierover benaderen.
We hebben nu de kans om onze vereniging een echte spectaculaire facelift te geven.

Wij rekenen op uw steun !!

Ook ik help mee, met de verbouwing op LSV !!