Er borrelen weer allerlei initiatieven binnen LSV naar boven. Op de achtergrond is een inrichtingscommissie bezig met plannen voor een nieuw kantine interieur. Onder leiding van Robbie de Groot is ook de sponsorcommissie van nieuw elan voorzien. Veel werk gebeurt nog op de achtergrond, zoals het opnieuw inrichten van de sponsorpakketten, opstellen van contracten en inventariseren van de bestaande sponsoractiviteiten. Toch zijn er binnenkort al zichtbare resultaten. Onlangs zijn contracten afgesloten met twee nieuwe bordsponsors: Van Tienen Automatenservice en Scooter Service Boxtel. Op de foto tekenen Robbie de Groot en Dave Goverde het contract van Scooter Service Boxtel.