Inmiddels zijn de nota’s voor contributie over het 3e kwartaal en de tweede helft van het seizoen 2018-2019 aangemaakt en verstuurd.
Deze nota’s zijn nog aangemaakt in het huidige systeem. De automatische incasso van deze nota’s zal plaats vinden op 30 januari a.s.
Voor diegenen die niet via automatische incasso betalen het verzoek om deze nota uiterlijk 30 januari te voldoen.
Wij wijzen er nogmaals op dat bij contributieachterstand de speelgerechtigdheid zal worden geblokkeerd tot op het moment dat de nota wordt voldaan.