Het bestuur is bijzonder verheugd te kunnen mededelen dat we een compleet ‘nieuwe’ sponsorcommissie hebben aangesteld, die verder zal gaan onder de noemer: Commissie sponsor- en fondsenwerving.

De nieuwe commissie bestaat uit drie leden:

Voorzitter: Leo van den Heuvel: 06-22 46 35 64
Lid:             Frans Schoenmakers:
Lid:             Jan Nijssen: 06-53 95 14 06

De nieuwe commissie is enthousiast van start gegaan en de eerste resultaten zijn zichtbaar.
Zo zijn er al een nieuwe bordsponsor en ‘gouden’ sponsor gecontracteerd en zijn er contacten met enkele potentiële sponsoren.
Nu de jaren van de financiële crisis achter ons lijken te liggen, hopen we als vereniging daar ook de vruchten van te mogen plukken en niet enkel met opzeggingen van overeenkomsten worden geconfronteerd zoals in de achter ons liggende jaren.

Omdat de wereld om ons heen steeds verder wordt gedigitaliseerd, kunnen we als LSV uiteraard niet achterblijven. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een compleet nieuwe website, waarop de mogelijkheden van advertenties en logo’s van onze sponsoren met meer dynamiek kunnen worden getoond.
Voor een voorproefje klik hier (let op pagina opent in nieuw tabblad). Deze site sluit ook min of meer aan op de informatie zoals die wordt weergegeven op het beeldscherm in de kantine waarop nu al LSV-Club TV draait.

Verder is het de bedoeling dat deze commissie ook de overige fondsenwerving zal aansturen.
Te denken valt in dit kader aan de volgende activiteiten:
– Rabobank Clubkas Campagne: (Stemmen dit jaar mogelijk van 15 november t/m 29 november). Voor nadere informatie: Klik hier
– Grote Clubactie: (Kopen van loten is dit jaar nog mogelijk t/m 12 december. Men kan zowel in de kantine als online loten kopen. Voor nadere informatie: Klik hier
– Het, in samenwerking met de activiteiten commissie, bedenken van activiteiten die voor LSV geld in het laatje brengen. Te denken val in dat kader aan o.a. zeskamp, kerstmarkt, vlooienmarkt, darts toernooi, voetbal toernooien enz.
Vooral met betrekking tot dit laatste, zijn we ons er van bewust dat dit erg arbeidsintensief is en er dus veel gebruik zal moeten worden gemaakt van vrijwilligers.
Vele handen maken tenslotte licht werk.