Komende week vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de aanpassing van de parkeerplaats.
Nadat de oplevering heeft plaatsgevonden is het, vanwege de verkeersveiligheid niet langer toegestaan om langs de Mijlstraat auto’s te parkeren.
Ook zijn er paaltjes geplaatst rond de toegangspoort, Het is uiteraard ook niet toegestaan om tussen deze paaltjes te parkeren, zodat de ingang altijd makkelijk te gebruiken is voor voetgangers, fietsers en overige tweewielers.
Om de snelheid er uit te halen is de daadwerkelijke toegang tot de parkeerplaats smaller gemaakt. Op de parkeerplaats zelf geldt een maximum snelheid van 5 km per uur!!!