LSV werkt het liefste met een automatische incasso, zo kan het niet worden vergeten en de administratieve druk voor het bestuur is dan niet zo groot.
Download hier het incasso formulier als u dit nog niet heeft ingeleverd of als uw bankrekeningnummer gewijzigd is.

Als u de ontvangen nota wilt voldoen via I-deal klik dan op onderstaande link :

 

 

of

als u contant wilt betalen, dient u het hele seizoen in een keer te betalen bij een van de bestuursleden, u ontvangt dan een kwitantie.
LET OP, de betaling dient voor de eerste officiële wedstrijd plaats te vinden !

Heeft u nog niet betaald ?
Dan kan er helaas niet worden gespeeld, mocht u een betalingsregeling willen aanvragen?
Dan kan alleen in overleg met de voorzitter en de penningmeester.
Indien u aan het einde van het seizoen niet aan uw (gehele) financiële verplichting heeft voldaan, mag u niet spelen en trainen, tot dat het restant van het voorbije seizoen en de contributie voor het nieuwe seizoen geheel is voldaan. Ook kan er, in voorkomende gevallen,  geen overschrijving worden verleend.