Met ingang van 1 januari 2014, treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking.

Ook wij als voetbalvereniging zijn gehouden de nieuwe regels te handhaven die luiden als volgt:
Ben je jonger dan 25 jaar? Laat dan altijd je legitimatiebewijs zien als je alcohol wilt bestellen.
Ben je jonger dan 18 jaar? Dan verkopen wij geen alcohol aan je.

Ter controle ligt in de kantine een ledenlijst met de geboortedatum en leeftijd van alle leden tot en met 24 jaar.
Ook wij als vereniging zijn gebaat bij leden die verantwoord weten om te gaan met alcohol. Dit komt de gezondheid en daarmee de sportieve prestaties ten goede.
Verder geldt: ben je bewust dat als je moet rijden, nuttig dan geen alcohol !!!!

Ook hangen we in de kantine een lijst op met schenktijden alcohol. Buiten deze tijden wordt alleen, fris en koffie en thee geschonken.
In principe geldt de regel:
van maandag t/m vrijdag wordt geen alcohol geschonken vóór 20.00 uur
Zaterdag wordt geen alcohol geschonken vóór 16.30 uur en op
Zondag wordt geen alcohol geschonken vóór 13.00 uur.

Tenslotte zijn wij genoodzaakt de prijzen voor frisdrank, koffie, thee en de alcoholhoudende dranken aan te passen als gevolg van de accijnsverhogingen en ‘gebruikersheffing’op frisdranken die met ingang van 1 januari 2014 worden doorgevoerd.

Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en het onze kantinemedewerkers niet kwalijk nemen als ze jullie wijzen op de nieuwe regels.
Tenslotte wensen wij iedereen een gezond en sportief 2014 en veel plezier op het veld en in onze mooie kantine.

Namens het bestuur:
Jan Nijssen
Bestuurslid kantinezaken.