Een vereniging dient als dagelijks bestuur bestaan uit een voorzitter,secretaris en een penningmeester.

Voorzitter:

 • Algemene leiding van de vereniging.
 • Vertegenwoordigd intern en extern de vereniging.
 • Woordvoerder naar gemeente,sponsors,etc.
 • Leiden van bestuurs en ledenvergaderingen.
 • Zorgdragen voor een goede takenverdeling.
 • Toezicht houden op de uitvoeringen van deze taken.
 • Verslagen goedkeuren en ondertekenen.
 • Overeenkomsten afsluiten met diverse oa. leverancier,trainer etc.
 • Aanspreekpunt van de vereniging.

 

Secretaris:

 • Vergaderingen/uitnodigingen uitschrijven en deze notuleren.
 • Agenda’s samenstellen met de voorzitter.
 • In en uitgaande post verwerken,incl registratie hiervan bijhouden.
 • Deze informatie doorspelen naar desbetreffende afdeling of persoon.
 • Archief beheren.
 • Planning maken activiteitenlijst.
 • Up-to-date houden van onze ledenbestand.
 • KNVB zaken oa.strafzaken, etc. meestal overleg met de penningmeester.
 • Verslag cq. publicatie naar de dag-en weekbladen.
 • Verslag in rond Kerk en Orion.

 

Penningmeester:

 • Jaarbegroting en een meerjarenbegroting opstellen.
 • Financieel verslag maken.
 • Contributie innen en machtigingen maken en verwerken.
 • Idem bij sponsors en gemeentegelden verwerken.
 • Financiële administratie.
 • Budget voor commissies vaststellen in dien mogelijk.
 • In en uitgave van de kantine verwerken cq controleren.
 • Overeenkomsten met diverse leverancier met de voorzitter bespreken.
 • Declaraties checken  en uitbetalen.( getekend door een medebestuurslid)
 • Overschrijvingen in samenspraak met de secretaris.

 

Vice-voorzitter

 • Vervangt in dien nodig de voorzitter.
 • Kan dus dagelijks intern diverse taken overnemen/verdelen met de voorzitter.

 

Sport-ondersteunende commissies.

Hiermee zou het dagelijks bestuur dus aangevuld kunnen worden om alle taken op de juiste manier te verdelen.

 • Wedstrijdsecretaris
 • Wedstrijdcoördinator
 • Technische                 commissie
 • Scheidsrechters                ,,
 • Jeugd                                ,,
 • Activiteiten,attenties      ,,
 • Kantine                            ,,
 • Accommodatie                ,,
 • Sponsoren                       ,,
 • Ledenadministratie         ,,
 • Materiaal/materieel       ,,

 

Hopende hebben we hiermee goede informatie gegeven wat het een en ander inhoud, in de hoop dat eenieder zijn bijdrage op bepaalde

onderdelen zich kan vinden.Dit is zeer belangrijk in het voortbestaan van onze vereniging in onze eigen Lennisheuvel.

Verdere informatie voor een goede invulling van bovengenoemde kunt altijd bij het huidige bestuur terecht.

 

Hopende op vele reacties

 

Voorzitter,

Leo van den Heuvel