Vanwege het extreem warme weer hebben de websitebeheerders besloten het Hitteprotocol in te stellen vanaf vandaag.
Dit houdt in dat we de komende dagen, tot de temperaturen weer naar normale waarden zijn gedaald, minimaal informatie toe zullen voegen op deze website.

Het ligt in de bedoeling om per 1 juli a.s. onze nieuwe website definitief in gebruik te nemen. Echter is een en ander mede afhankelijk van bovenstaande.

De bijeenkomst morgenavond in de kantine van LSV betreffende de voorbereidingen op de viering van ons 50 jarig jubileum gaat vooralsnog gewoon door.