Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen voor gas en stroom de laatste jaren sterk zijn gestegen.
De prijsstijging wordt enerzijds veroorzaakt door stijging van de kostprijs van gas en stroom en anderzijds (en voor het grootste gedeelte) door overheidsheffingen op energie. Daarom zijn we ons steeds beter gaan realiseren dat op dit gebied flinke besparingen mogelijk moeten zijn.
Ideeën om het energie verbruik verder te beperken zijn van harte welkom.

    
2012 en 2013 geven een enigszins vertekend beeld omdat de cijfers in 2012 over een periode van 426 dagen en 2013 over een periode van 243 dagen  zijn berekend. De andere jaren betreffen wel min of meer periodes van gemiddeld 365 dagen.

 

 

Toelichting ontwikkeling gasverbruik:
In de jaren tot 2004 was het verbruik van  m³ gas jaarlijks exorbitant hoog (boven de 10.000 m³ op jaarbasis).
Dit werd o.a. veroorzaakt door het gebruik van sterk verouderde warmwaterboilers en verwarmingsketels.
Na de vervanging van de boilers in 2005 daalde het gasverbruik al significant naar zo’n 6000 m³ per jaar. Toen ook de sterk verouderde verwarmingsketels, met waakvlam, voor de kantine en voor de kleedlokalen werden vervangen door moderne versies zonder waakvlam daalde het gasverbruik nog verder naar zo’n 4000 m³ per jaar.
Toen het ledenaantal de laatste jaren terug begon te lopen, heeft Johan v.d. Vorstenbosch een analyse van het energieverbruik gemaakt en kwam tot de, terechte, conclusie, dat we met name op gas nog een besparing konden realiseren, door de hoeveelheid water wat standaard op temperatuur werd gehouden voor de douches te halveren. Verder is het ook niet nodig om zeven dagen per week 24 uur per dag een grote hoeveelheid water op temperatuur te houden, zeker in periodes waarin niet getraind en/of wedstrijden worden gespeeld. Dit alles heeft er toe geleid dat we nu de laatste drie jaren gemiddeld zo’n 2500 m³ hebben verbruikt.
We kunnen gerust stellen dat dit een zeer goed resultaat mag worden genoemd.
Een en ander wil niet zeggen dat we niet op zoek zijn naar manieren om nog meer gas te besparen, zonder dat het ten koste gaat van het comfort.
Momenteel onderzoeken we of er een rendabele oplossing is om er voor te zorgen dat we online, per ruimte, de temperatuur kunnen regelen van kleedlokalen, kantine en bestuurskamer.

     Toelichting ontwikkeling stroomverbruik:
Voor stroom zijn andere criteria aan te wijzen die het verbruik bepalen. Met name het gebruik van de trainingsveld verlichting speelt in dat kader een zeer grote rol en is dus sterker gerelateerd aan het aantal (actieve) leden, dan bij gasverbruik. Daarnaast is het ook van belang hoe lang de overige verlichting en apparatuur aan staan. Te denken valt dan aan:

– Verlichting kantine, bestuurskamer, kleedruimtes en de parkeerplaats.
– Gebruik koeling en diepvries kantine en bestuurskamer
– Overige apparatuur zoals tv’s en beeldschermen, computers, geluidsapparatuur enz.

In de zomerstop van 2017 is de oude veldverlichting vervangen door een installatie met LED verlichting.
Wat dit aan besparing op levert is nu nog moeilijk te zeggen, maar we gaan er van uit dat we minimaal 1/3e besparen ten opzichte van de oude situatie.
Verder is de verlichting van de parkeerplaats, kantine, bestuurskamer en de toiletgroep vervangen door LED verlichting.
Op het verbruik van koeling, diepvries en overige apparatuur valt verder weinig te besparen, anders dan (eventuele) vervanging van individuele componenten wanneer ze aan vervanging toe zijn.
Al met al kunnen we concluderen dat we op dit vlak toch ook op de goede weg zijn en we de laatste vier verbruiksjaren onder de 15.000 Kwh gemiddeld hebben verbruikt.

In april 2016 hebben we bij LSV 25 zonnepanelen laten plaatsen. Die installatie heeft tot nu toe voor de volgende opbrengst gezorgd:
13-04-2016 t/m 31-12-2016:      6.511 Kwh (3299)
01-01-2017 t/m 31-12-2017:       7.811 Kwh (3827)
Tussen de haakjes staat het aan de energiemaatschappij terug geleverde Kwh, die conform de huidige regeling afgerekend worden tegen hetzelfde tarief als de ingekochte Kwh. Het verschil tussen de opgewekte en terug geleverde Kwh is wat we zelf hebben verbruikt.

Al met al mogen we concluderen dat het gevoerde energiebeleid de laatste jaren een flinke kostenbesparing heeft opgeleverd voor LSV.
Maar zoals voor alles geldt op dit gebied (dus ook bij jullie thuis) is:

Wat niet aan staat, verbruik geen energie.

Jan Nijssen en Johan Vorstenbosch.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *