De  verschuldigde contributie voor kwartaal- en halfjaarbetalingen wordt eind januari geïnd.

De leden die het betreft hebben inmiddels een nota ontvangen per mail of via de post.
De automatische incasso wordt omstreeks 1 februari afgeschreven.
De leden die nog geen machtiging hebben afgegeven, worden verzocht om de contributie uiterlijk 1 februari te voldoen, zoals op de nota staat aangegeven.

Verder willen wij u er op wijzen, dat u het werk van de penningmeester enorm kunt vergemakkelijken, als u de automatische incasso invult. Dit formulier vind u hier op de website.

Ook zijn er toch nog altijd een paar mensen, die behoorlijk achterlopen met hun contributie.
Als dit volgens het bestuur te gortig wordt, dan wordt uw spelerspas ingenomen en kunt u niet meer voetballen, totdat alles netjes is betaald.

Als u een betalingsregeling wilt treffen, neem dan even contact op met onze penningmeester, Jan Nijssen .
(penningmeester@vv-lsv.nl).