We gaan een vertrouwd gezicht verliezen in onze kantine.
Twee jaar lang heeft Jory Pimenta, zich keihard ingezet in de kantine van LSV. Nu wordt het voor haar tijd voor wat anders.
Het bestuur van LSV en haar kantine collega’s, wilden dit niet ongemerkt laten passeren.
Na een mooie speech van kantine beheerder Ad Eykemans , kon er gezoend worden.

Jory bedankt voor je inzet en het ga je goed !