In de Algemene Leden Vergadering afgelopen oktober werd een voorstel tot contributieverhoging voor het volgende seizoen aangenomen.
Tevens werd in die vergadering afgesproken dat, omdat er geen kandidaat bestuursleden waren en derhalve de vacature voor een nieuwe secretaris en penningmeester niet werden ingevuld, dat het bestuur op zoek mocht gaan naar andere opties om de vele taken van het bestuur te verlichten, zelfs als dat zou betekenen dat daar kosten aan zijn verbonden.

Een van de meest tijdrovende zaken is wel de inning van de contributie. Daarom heeft het bestuur besloten, om met ingang van het seizoen 2019-2020 een overeenkomst af te sluiten met:

Clubcollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributie. Clubcollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die er voor zorgt dat innen van contributie gemakkelijker gaat. Voor zowel u als voor de vereniging levert dit veel voordelen op.
Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen. Voor deze optie wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Later volgt nadere informatie

Het bestuur