Algemene ledenvergadering LSV

Agenda ALV voetbalvereniging LSV d.d. 19 oktober 2018, om 20.00 uur 1. Opening door de voorzitter a. Jaarverslag bestuur b. Nabije toekomst c. Mededeling van het bestuur 2. Verslag van de vorige vergadering 3. Ingekomen stukken en mededelingen van secretaris 4. Financieel verslag 5. Begroting seizoen 2018/2019 6. Kascontrolecommissie 7. Bestuurssamenstelling/verkiezing a. Aftredend en niet […]

Lees verder

Koop loten van de Grote clubactie.

Zoals ieder jaar doet LSV dit jaar ook weer mee met de grote clubactie. Omdat we helaas geen jeugdleden meer hebben die met de loten langs de deur kunnen gaan, hebben we besloten om: Loten te verkopen in onze kantine Vanaf donderdag 27 september zullen deze loten √† contant worden verkocht door de kantinebeheerders. De […]

Lees verder

Contributie-update

Aan alle leden, Eind augustus hebben alle leden een factuur ontvangen voor de verschuldigde contributie. De automatische incasso vond plaats op vrijdag 31 augustus. Inmiddels hebben de meeste leden gelukkig de nota betaald. Er zijn echter nog steeds een aantal leden die dat nog niet hebben gedaan. Deze leden kunnen gaan¬†naar de pagina ‘Contributie Facturen’ […]

Lees verder