Op 25 juni ontvingen alle leden waarvan op dat moment een mailadres bekend is in de Sportlink-ledenadministratie een mail met een optie om 10% Korting op de contributie te scoren.
Deze optie geldt voor alle als actieve (spelende) te boek staande leden, dus voor:
*(senior)Veteranen
*Senioren
*Junioren
*(mini-)pupillen

Je krijgt deze korting door te kiezen voor betaling van de totale jaarcontributie, in één keer, als je uiterlijk 20 juli a.s. hebt gereageerd.
Leden die al gebruik maken van jaarbetaling via automatische incasso krijgen de korting automatisch.

Verder werd in dezelfde mail gevraagd om de vastgelegde gegevens in onze ledenadministratie te controleren en waar nodig aan te passen. Ook wanneer de gegevens juist zijn is het verzoek om dit als antwoord op de mail door te geven aan de penningmeester.
Gelukkig heeft een groot aantal van de aangeschreven leden hier al op gereageerd, maar ik heb nog lang niet van iedereen een reactie mogen ontvangen. Degenen van wie ik dan nog geen reactie mocht ontvangen krijgen uiterlijk woensdag a.s.  een herinneringsmail.

Mocht je tot bovenstaande categorie van actieve leden behoren en geen mail hebben ontvangen, dan heb ik  geen mailadres van je in onze administratie of je mailadres is niet juist geregistreerd. Graag dan voor a.s. woensdag een mail  sturen naar Penningmeester@vv-lsv.nl  en daarin in elk geval alvast aan geven of je van bovenstaande kortings-actie gebruik wilt maken:
-Dus kies voor betaling van de contributie per jaar vooruit.
-Of je gebruik wilt (blijven) maken van automatische incasso
-Het Iban-Nummer waar we in dat geval de contributie van mogen laten afschrijven (incasseren).

Overigens willen wij u dringend vragen, indien u niet van bovenstaande actie gebruik wenst te maken, toch een mail adres aan ons door te geven temeer omdat de KNVB, bijvoorbeeld in geval van strafzaken en/of boetes m.i.v. dit seizoen (uit kostenoverwegingen) alleen nog maar via mail met leden communiceert.
Indien er geen mailadres bekend is gaat al deze communicatie via de secretaris van de vereniging.
U zult begrijpen dat hij zijn tijd liever besteedt aan belangrijkere zaken dan als postbode te moeten fungeren.

Alvast onze hartelijke dank voor jullie medewerking.

Rest ons tenslotte nog u een prettige vakantie toe te wensen en tot ziens in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,
Jan Nijssen
(Penningmeester)